วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_02_เทศน์ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย