วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
581231_05_ปกิณกะธรรมการรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3