วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลจากกำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลจากกำลังใจในการทำความดี
581226_03_ปกิณกะธรรมผลจากกำลังใจในการทำความดี.mp3