วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ๙