วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การถวายบูชาพ่อแม่(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_08_ปกิณกะธรรมการถวายบูชาพ่อแม่