วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_02_เทศน์ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้