วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น
581219_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น.mp3