วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณจึงจะเข้าถึงความดีในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค​๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_04_ปกิณกะธรรมอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณจึงจะเข้าถึงความดีในพระศาสนา