วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_05_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง