วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พรสิ้นปี๒๕๕๘ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพรสิ้นปี๒๕๕๘
581231_08_ปกิณกะธรรมพรสิ้นปี๒๕๕๘.mp3