วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์การบูรณะพระใหญ่(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูรณะพระใหญ่