วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_04_ปกิณกะธรรมทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม