วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_10_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ธุดงควัตร