วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_02_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้