วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แนวทางการปฏิบัติแบบใหม่(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่
581231_07_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่.mp3