วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค.​๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_06_ปกิณกะธรรมการถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง