วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_07_ปกิณกะธรรมบูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช