วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้
581219_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้.mp3