วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความสุขคือสงบอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_06_ปกิณกะธรรมความสุขคือสงบอย่างยิ่ง