วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การตั้งกำลังใจถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_03_ปกิณกะธรรมการตั้งกำลังใจถวายทาน