วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว(ปกิณกะรรม ๖ ธ.ค.​ ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว