วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_09_ปกิณกะธรรมอานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ