วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม