วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี
581219_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี.mp3