วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_08_ปกิณกะธรรมผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้