วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บารมี ๓๐ ทัศ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_07_ปกิณกะธรรมบารมี๓๐ทัศ