วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทางเดินของพระโพธิสัตว์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_07_ปกิณกะธรรมทางเดินของพระโพธิสัตว์
581219_07_ปกิณกะธรรมทางเดินของพระโพธิสัตว์.mp3