วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จดจ่อในทาน ศีล และยอมรับความจริงเพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๐ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจดจ่อในทาน ศีล และยอมรับความจริงเพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620712_01_ปกิณกะธรรมจดจ่อในทานศีลและยอมรับความจริงเพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.mp3