วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620704_05_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3