วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๘ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620720_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต.mp3