วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610728_02_ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3