วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620721_01_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์.mp3