วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620713_03_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ.mp3