วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ก.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610715_08_พระเมตตาพร.mp3