วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-เทศน์ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610721_03_เทศน์ขันธ์๕เป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3