วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๓ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620704_08_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ.mp3