วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610727_03_ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา.mp3