วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์(เทศน์ ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-เทศน์อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์
580301_02_เทศน์อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์.mp3