วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

การปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง
580307_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง.mp3