วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น(เทศน์ ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-เทศน์ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
580308_02_เทศน์ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น.mp3