วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ(กรรมฐาน ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ
580314_06_กรรมฐานการใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ.mp3