วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

การฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง
580307_11_ปกิณกะธรรมการฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง.mp3