วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิปัสสนึกกับวิปัสสนา(ตอบปัญหาธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมวิปัสสนึกกับวิปัสสนา
580314_04_ตอบปัญหาธรรมวิปัสสนึกกับวิปัสสนา.mp3