วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์ฌาน๔(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์ฌาน๔
580314_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์ฌาน๔.mp3