วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

การมีใจจดจ่อในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีใจจดจ่อในการทำความดี
580322_06_ปกิณกะธรรมการมีใจจดจ่อในการทำความดี.mp3