วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ
580301_03_ปกิณกะธรรมการชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ.mp3