วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทุกข์จากการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทุกข์จากการมีร่างกาย
580304_07_ปกิณกะธรรมทุกข์จากการมีร่างกาย.mp3