วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณาทุกข์จากการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากการมีร่างกาย
580315_03_ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากการมีร่างกาย.mp3