วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณากฎธรรมดา(เทศน์ ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-เทศน์การพิจารณากฎธรรมดา
580321_02_เทศน์การพิจารณากฎธรรมดา.mp3