วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

จิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ(ตอบปัญหาธรรม ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมจิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ
580308_03_ตอบปัญหาธรรมจิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3